Stisykkel basecamp i Årdalsdalen

Stisykling basecamp i Årdalsdalen

Laurdag 31. juli vert det stisykling basecamp i Årdalsdalen. Oppmøte er kl. 15:00 ved parkeringsplassen til skianlegget. Arrengementet er gratis og det vert sal av mat og drikke i basecampen.

Alle er vel møtt, og vi har to stisyklar til utleige om de ikkje har eigen sykkel. Her finn de meir informasjon om syklane vi har til utleige.

Her er ein liten film med stilsykling frå bascampen i Årdalsdalen i 2019 som de kan sjå mens vi venter

© Jølster Adventure 2021