Personvernerklæring

Vi behandlar personopplysningar om deg i følgjande behandling:

Føremål

Vi handsamer personopplysningar om deg for følgjande føremål:

 • Epost og namn for å administerere og sende ut nyheitsbrev.
 • Epost, namn og andre opplysningar du sender for å administerere og levere det du bestiller hjå oss.
 • IP adresse og anna anonym statistisk infomasjon for å kunne operere nettsida vår.

Behandlingsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for behandlinga vår av personopplysningane dine følgjer av:

 • GDPR artikkel 6 nr. 1 a) samtykke
 • GDPR artikkel 6 nr. 1 e) berettiga interesse

Kategoriar av registererte

Følgjane kategoriar av registererte vert behandla:

 • Kunder og andre om er interersert i kva vi tilbyr

Kategoriar av personopplysningar

Vi behandlar følgjande kategoriar av personopplysningar om deg:

 • Namn
 • E-postdresse
 • Bestillingar
 • Anna opplysningar du gjev oss
 • IP-adresse og anna i loggen når du besøkar nettsida vår

Mottakarar

INGEN. Vi delar ikkje personopplysningane med nokon andre.

Kvar samler vi opplysningane frå:

Vi samlar inn opplysningar frå desse kjeldene:

 • Du gjev frå deg opplysningane når du fyllar ut skjema
 • Du legg igjen opplysningar når du besøker nettsida vår.

Overføring av personopplysningane til tredjeland

 • Det vert ikkje overført personopplysningar utanfor EU/EØS

Lagring av personopplysningane

Vi lagrar personopplysningane din slik:

 • Opplysningar som du gjev frå deg når du bestillar aktivitetar vert sletta når føremålet er oppfylt
 • Personopplysnignar som du gjev får deg når du melder deg på nyheitsbrevet vert sletta når du melder deg av nyhetsbrevet.
 • Personpplysningar som vert henta inn når du besøker nettsida er anonymiserte slik at vi ikkje kan kjenne deg igjen.

Om det er noko du lurar på i høve behandlinga vår av personopplysningar kan du kontakte oss på post@joslsteradventure.no

© Jølster Adventure 2021